Vacatures

Het RSVK (voluit: regionaal sociaal verhuurkantoor) is op zoek naar een patrimoniumbeheerder (M/V/X) (onmiddelijke indiensttreding).

Het RSVK huurt woningen of appartementen op de private huurmarkt, met het oog op het verhuren van deze kwaliteitsvolle woningen aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden tegen een redelijke huurprijs en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid. Het RSVK is actief in de regio Waregem, Deerlijk, Anzegem, Wortegem-Petegem, Zulte en heeft meer dan 165 woningen in beheer.
We streven er naar om ons woningenbestand verder uit te breiden om zoveel mogelijk mensen te kunnen voorzien van een betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoning. De patrimoniumbeheerder is verantwoordelijk voor het zoeken naar kwaliteitsvolle en energiezuinige woningen en het screenen van deze woningen en hun verhuurders. Verder staat hij/zij in voor het ondersteunen en coördineren van renovatieprojecten. Ten slotte zal hij/zij eveneens de huurbegeleiders bijstaan in een aantal technische opdrachten (opmaak plaatsbeschrijvingen, opvolging herstellingen, energieovername, …).

  • Uitbouwen en in stand houden patrimonium (prospectie, algemeen beheer van het patrimonium, toezicht op de woningkwaliteit en betaalbaarheid, opvolgen verzekeringsdossiers i.k.v. schadeclaims)
  • Ondersteuning huurbegeleiders (opname huurschade en plaatsbeschrijving bij huurderwissel, energieovername, opvolging periodiek onderhoud & herstellingen, afrekening huurlasten, registratie onroerende voorheffing)
  • Renovatiebegeleiding

Het volledige INFORMATIEPAKKET vind je hier terug.

Selectieprocedure

  • CV-screening op aanwervingsvoorwaarden: 9 september 2019
  • Kennismaking op donderdag 12 september 2019: een eerste mondeling gesprek op basis van motivatie, CV en verwachtingen.
  • Mondeling gedeelte op donderdag 19 september 2019: bevraging van vakkennis en persoonsgebonden competenties.

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot en met 8 september 2019 via een standaard sollicitatieformulier dat je terugvindt via volgende link: https://www.jobsolutions.be/register/4250
 EEN STAGEPLAATS AANVRAGEN
Wil je een stageplaats aanvragen? Doe je aanvraag via dit formulier.

HOE SPONTAAN SOLLICITEREN
Voor alle spontane sollicitaties kan je solliciteren via volgend formulier.

JOBSTUDENTEN
Wil je werken tijdens de schoolvakanties? Solliciteer dan via dit formulier.

RSVK WAREGEM - Schakelstraat 41, 8790 Waregem - 056/62 98 93 - info@rsvk.be

WotSoft Productions Website by WotSoft Productions