Voordelen/ Premies

Als Sociaal Verhuurkantoor huren wij uw woning rechtsreeks in. Op die manier kunt u met de grootst mogelijke zekerheid verhuren. Een aantal voordelen op een rijtje:

• Maximale huurgarantie via stipte maandelijkse huurbetalingen ook al staat de woning leeg 
  of betaalt de huurder niet aan het SVK.
• Intensieve opvolging van uw woning gedurende het volledige huurcontract. Bij het einde van 
   het huurcontract garanderen wij u dat de woning terug wordt overgedragen in een correcte
   staat, rekening houdend met de normale slijtage.
• Een langdurig huurcontract.
• Opmaak professionele plaatsbeschrijving via Chapps.
• Technische ondersteuning: wij volgen herstellingswerken en onderhoudsverplichtingen
   ten laste van de huurder op. Wanneer het een eigenaarskost betreft, zoeken wij samen
   met u naar een geschikte oplossing.
• Verhoogde tussenkomst voor sociale isolatieprojecten: dakisolatie 20 euro/m²,
   hoogrendementsglas 85 euro/m² en spouwisolatie 12 euro/m².
• Uitzonderlijke renovatiepremies exclusief voor SVK-verhuring.
• Een conformiteitsattest ter erkenning dat u uw woning kwaliteitsvol aflevert.
• Vermindering van uw onroerende voorheffing.
• Kosteloze professionele en administratieve ondersteuning.
• !!! Verminderd tarief voor de registratierechten bij een aankoop (7% i.p.v. 10%)
• !!! Verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw (12% i.p.v. 21%) - tot 31-12-2023 een tarief van 6% bij sloop en heropbouw

Wanneer we een woning in huur nemen zorgen we voor de opmaak van het huurcontract, de plaatsbeschrijving, overzetting van de energieleveringscontracten, brandverzekering, kortom alle administratie rond de verhuring.
We voorzien ook eventuele herstellingen en onderhoud (vb. verwarmingsketel) voor rekening van de huurder. Wij contacteren slechts de eigenaar indien er dringende herstellingen dienen te gebeuren ter zijner laste. Wij geven technisch advies over het probleem en zoeken samen met de eigenaar naar een geschikte oplossing.

Wenst u meer informatie of een vrijblijvend huurvoorstel? Laat dan zeker niet na om ons te contacteren.

Voordelen/ Premies