Hoe inschrijven?

De nieuwe infobrochure voor kandiaat-huurders is beschikbaar. Op zoek naar een woning te huur? Ja.

Om in te schrijven voor een sociale huurwoning moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

We noemen ze de inschrijvingsvoorwaarden:
• Meerderjarig zijn
• Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
• Je inkomsten van 3 jaar terug liggen onder de inkomensgrens. 
  Voor 2017 geldt: € 24.092 (alleenstaande), € 26.111 (alleenstaande met handicap),
  € 36.137 (alle anderen), verhoogd met € 2.020 per persoon ten laste.
• Je bezit geen woning of bouwgrond in volle of gedeeltelijke eigendom of vruchtgebruik
• Je spreekt Nederlands of bent bereid het te leren
• Je legt het inburgeringstraject af indien je verplicht inburgeraar bent.

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan je ingeschreven worden.
Omdat er meer kandidaat-huurders dan woningen zijn, werken we met een wachtlijst. SVK’s wijzen immers eerst toe aan mensen met een dringend woonprobleem in combinatie met beperkte financiële middelen.

Je plaats op de wachtlijst zal bepaald worden door:
• Je financiële situatie
• Je huidige woonsituatie
• Je band met de gemeente of ons werkingsgebied
• Je kinderlast
• Je inschrijvingsdatum bij het RSVK
• Of je reeds RSVK huurder bent en wenst te verhuizen

Om de inschrijvingsvoorwaarden na te gaan en je plaats op de wachtlijst te kunnen bepalen vragen we een aantal documenten op. Wanneer je deze documenten hebt verzameld, kan je een afspraak maken of op dinsdagvoormiddag langskomen.

In bepaalde situaties kan afgeweken worden van de inschrijvingsvoorwaarden (vb. minderjarig zijn maar alleen willen wonen met begeleiding, een eigendom bezitten maar die wordt binnenkort verkocht of onteigend, je inkomsten 3 jaar terug waren zeer hoog maar zijn ondertussen gedaald, je kan wegens omstandigheden niet deelnemen aan Nederlandse les, …). Voor een volledig overzicht kan je het eerste deel van het intern huurreglement raadplegen.
Wens je een afspraak te maken om in te schrijven of wens je meer informatie te krijgen? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

RSVK WAREGEM - Schakelstraat 41, 8790 Waregem - 056/62 98 93 - info@rsvk.be

Website by WotSoft Productions