Intern huurreglement

Als huurder en verhuurder zijn we onderworpen aan een heleboel wetgeving. Omdat het moeilijk is om hier duidelijkheid in te scheppen zorgen we voor een intern huurreglement.

Het tweede deel van het intern huurreglement heeft betrekking op de huurder. Je vindt hier informatie over wat je moet doen als iemand komt bijwonen, als je de woning wil opzeggen, de huurdersverplichtingen, hoe je een klacht bij het RSVK kan neerleggen en nog veel meer.

Het tweede deel van het intern huurreglement vind je hier terug.