Algemeen

 Word jij onze 200ste eigenaar? Volg het live via de #woningteller 


Om kans op besmetting met het coronavirus te beperken en risicovolle groepen te beschermen, volgt het SVK Waregem de richtlijnen die door de overheid zijn uitgeschreven. Wij helpen u graag verder op kantoor mits afspraak ook voor een inschrijving op de wachtlijst! Wij zijn telefonisch bereikbaar. Probeer zoveel mogelijk te mailen naar de betrokken huurbegeleider www.rsvk.be/contact of naar info@rsvk.be . Hopend op uw begrip.

Wijziging wetgeving vanaf 01/01/2020

Belangrijk bericht voor
kandidaat-huurders

Belangrijk bericht voor
huurders

RSVK Waregem vzw is een professionele sociale onderneming die het recht op wonen realiseert voor de meest woonbehoeftigen d.m.v. het huren en verhuren van betaalbare en kwaliteitsvolle woningen op de private huurmarkt. Via huurbegeleiding op maat en nauwe samenwerking met andere woon- en welzijnsactoren versterken de SVK’s de huurders in hun rechten en plichten. Momenteel huurt en verhuurt het RSVK meer dan 198 panden in Waregem (8790), Beveren-Leie (8791), Desselgem (8792), Sint-Eloois-Vijve (8793), Deerlijk (8540), Anzegem (8570), Kaster (8572), Tiegem (8573), Wortegem-Petegem (9790) en Zulte (9870).

Wenst u als eigenaar een pand te verhuren met maximale huurgarantie, dan kunt u steeds vrijblijvend met ons contact opnemen. Wij  voorzien u graag in alle informatie. Gerust verhuren en tegelijk maatschappelijk je steentje bijdragen? Dat kan via het Sociaal Verhuurkantoor. Ontdek de vele voordelen in deze video!

Bent u op zoek naar een betaalbare en kwalitatieve huurwoning? Kijk zeker verder op onze website of u aan de voorwaarden voldoet. Is dit het geval? Contacteer ons gerust en verzamel de nodige documenten.
Het RSVK, Helpt Elkander en Mijn Huis gebruiken hetzelfde inschrijvingsformulier voor sociale huurwoningen. Je vult het formulier volledig in en ondertekent het. Daarna bezorg je het aan één van deze maatschappijen.
DOWNLOAD HET INSCHRIJVINGSFORMULIER

RSVK Waregem vzw werkt structureel samen met de lokale besturen WaregemDeerlijkAnzegemWortegem-Petegem en Zulte, sociale huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander en de Vlaamse Overheid.

Wij zijn iedere* dag telefonisch bereikbaar van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 17u**.
*uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdagen.
**dinsdag tot 18u.

IN DE KIJKER

Algemeen